Skip to main content

Warmtekracht koppeling

Deze systemen zijn ontworpen voor efficiënte, on-site energieopwekking en maken gebruik van het principe van warmtekrachtkoppeling. De XRGI® systemen zijn verkrijgbaar in verschillende modellen en capaciteiten, geschikt voor uiteenlopende gebouwen en energiebehoeften. Ze benadrukken hoge efficiëntie, milieuvriendelijkheid, en gebruiksgemak, inclusief mogelijkheden voor integratie met bestaande systemen en afstandsbediening. De brochure legt ook nadruk op de economische voordelen en de bijdrage aan duurzame energievoorziening.

Efficiëntie

Conventionele elektriciteitscentrales gebruiken slechts ongeveer 40% van de verbruikte brandstof, omdat ze alleen elektriciteit opwekken. De geproduceerde warmte (restwarmte) wordt niet gebruikt en met schadelijke gevolgen voor het milieu afgevoerd. Een reden voor deze verspilling is het feit dat conventionele elektriciteitscentrales elektriciteit produceren op grote afstand van hun afnemers. Door deze grote afstand is het economisch niet haalbaar om de restwarmte naar de woningen te transporteren. Deze afstand heeft nog een nadeel. De in de centrale opgewekte elektriciteit moet naar de verbruiker worden vervoerd, waarbij op het kilometerslange traject grote transmissieverliezen optreden. De XRGI® wordt precies daar geïnstalleerd waar elektriciteit en warmte nodig zijn, waardoor de netwerkkosten worden verlaagd en transmissieverliezen worden vermeden.

Een brandstof wordt verbrand in een verbrandingsmotor. De kinetische energie die bij dit proces vrijkomt, drijft een generator aan die elektriciteit produceert. De XRGI® vangt de geproduceerde warmte op en stuurt deze naar een circuit voor ruimteverwarming of voor de productie van warm water. Zo wordt tot 96% van de gebruikte primaire energie benut. Dit uitstekende prestatieniveau maakt de XRGI® zo efficiënt.

Uitgebreide calculatie of vrijblijvend gesprek?

Vrijblijvend gesprek